باماگردی | معرفی کامل جذابیت های گردشگری
باماگردی ، باماگردش برین
مرور برچسب

خانه لاری ها کجای یزد است

خانه لاری ها

خانه لاری ها کجاست؟اهمیت آن در زمان قاجار خانه لاری ها یکی از قدیمی ترین خانه های ایران است که ساخت آن به زمان قاجار برمیگردد.در گذشته به دلیل نوع زندگی متفاوت و شرایط موجود زندگی ها سخت تر بوده…
ادامه مطلب ...