مرور برچسب

حیوانات جنگل حرا

جنگل حرا قشم

معرفی جنگل حرا قشم حرا، یک جنگل واقع در قسمت جنوبی ایران است. ظاهر این جنگل متفاوت بوده و در میان آب های شور شکل گرفته است. درختان این جنگل، آب شور دریا را برای خودشان شیرین می کنند و همین رمز…
ادامه مطلب ...