باماگردی | معرفی کامل جذابیت های گردشگری
باماگردی ، باماگردش برین
مرور برچسب

پارک جنگلی درنیکا

پارک جنگلی درنیکا ، آدرس و تصاویر

در چند کیلومتری استان رشت در نزدیکی امام زاده هاشم با تابلوی مکانی به نام پارک جنگلی درنیکا روبه رو خواهید شد. این پارک جنگلی در قدیم به عنوان یک مکان برای قاچاق چوب به شمار میرفت و حضور افراد…
ادامه مطلب ...