باماگردی | معرفی کامل جذابیت های گردشگری
باماگردی ، باماگردش برین
مرور برچسب

معرفی دریاچه

دریاچه مهارلو

معرفی دریاچه مهارلو قطعا وقتی نام دریاچه به گوش می خورد ، هر شخصی را به یاد آرامش آب و رنگ آبی آن می اندازد. ولی هنگامی که درباره دریاچه مهارلو صحبت می کنیم شرایط به کلی فرق می کند چرا که در این…
ادامه مطلب ...