باماگردی | معرفی کامل جذابیت های گردشگری
باماگردی ، باماگردش برین
مرور برچسب

روستا تیس

گورستان تیس

گورستان تیس معروف به قبرستان جن با توجه به این که ایران یکی از تاریخی ترین کشور های دنیا محسوب میشود در جای جای آن مناطق تاریخی و ترسناک وجود دارد مانند گورستان تیس . این گورستان در روستای تیس نزدیک…
ادامه مطلب ...