باماگردی | معرفی کامل جذابیت های گردشگری
باماگردی ، باماگردش برین
مرور رده

استان خوزستان

رود کارون

رود کارون پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران به‌شمار می‌رود. این رود در سنگ نوشته‌های باستانی کرن، کرنک و کوهرنگ نیز نامیده و اولین تمدن‌های بشری در کنار آن تشکیل شده است. با درازای ۹۵۰ کیلومتر،…
ادامه مطلب ...