باماگردی | معرفی کامل جذابیت های گردشگری
باماگردی ، باماگردش برین
مرور برچسب

گنبد دوپوش

برج نقاره‌خانه شهر ری

برج نقاره‌خانه برج نقاره‌خانه یکی از آثار تاریخی استان تهران است که در قسمت شمالی منطقه امین‌آباد شهرری بر بالای کوه نقاره‌خانه یا کوه طبرک قرار دارد. بنابر مطالب مندرج در برخی منابع، این برج آجری…
ادامه مطلب ...